Αλλά το Δημόσιο θα πληρώνει με ομόλογα!
Το Δημόσιο ζητάει άμεσα τις οφειλές των πολιτών, απειλώντας τους μα αναγκαστικά μέτρα, αλλά θα εξοφλεί με «άυλους» τίτλους τα χρέη του προς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.Την ίδια στιγμή όμως, το κράτος επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να δεσμεύει το 50% των καταθέσεων όπου δεν αποδίδει ΦΠΑ άνω των 150.00 ευρώ.

Και για όσους χρωστούν, αν έχουν να λαμβάνουν από αλλού, θα τους «δεσμεύει» το ποσό αυτό. Με έντοκα ή ομόλογα και μάλιστα αναδρομικά από τον περασμένο Δεκέμβριο μπορεί να εξοφλεί τα χρέη του το ελληνικό Δημόσιο προς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Πρόκειται εμμέσως για νέου τύπο αναδιάρθρωση του χρέους, όπως αναφέρει σήμερα η Ελευθεροτυπία, καθώς το ελληνικό Δημόσιο μπορεί αντί για ρευστό να πληρώνει με έντοκα ή ομόλογα.

Το Δημόσιο μπορεί να εξοφλεί κάθε είδους υποχρεώσεις του σε εθνικό ή αλλοδαπό νόμισμα προς όλους τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με την έκδοση χρεογράφων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άυλων τίτλων δανεισμού. Το ύψος των τίτλων αυτών ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το Δημόσιο. Αν ο πολίτης χρωστάει στο Δημόσιο, δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Αν, όμως, ο πολίτης έχει να λαμβάνει από ΟΤΑ, νοσοκομεία και λοιπούς τρίτους, αντί της φορολογικής ενημερότητας θα παίρνει μια βεβαίωση και βάσει αυτής θα αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο το προς είσπραξη ποσόν. Αν ξεπερνάει την οφειλή του, η διαφορά θα του επιστρέφεται.