Όπως προβλέπει εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών), οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 θα έχουν επιπλέον έκπτωση 15% για την εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας.Ο νόμος Ν. 3863/2010 προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011 έως και την 31/12/2014, το ποσό για την εξαγορά στρατιωτικής θητείας μειώνεται κατά 30%. Από την 1/12015 και εφεξής μειώνεται κατά 50%.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. 7/22.2.2011 του Οργανισμού, όσοι καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς θα τύχουν επιπλέον μείωσης κατά 15%.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι το μηνιαίο ποσό της αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας μετά την κατά περίπτωση έκπτωση δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% επί του εκάστοτε ισχύοντος 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

πηγή.zougla.gr