Στο τέλος Μαρτίου θα είναι έτοιμο το «προσωρινό» σχέδιο αποκρατικοποιήσεων της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ύψους 15 δις ευρώ για την περίοδο 2011 – 2013.

Η ρύθμιση στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, που δεν «είδε» ο κ. Παπακωνσταντίνου, αναφέρει ότι από τις αποκρατικοποιήσεις πρέπει να εισρεύσουν στα ταμεία 15 δις ευρώ. Το τελικό σχέδιο θα υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο.Μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των αξιοποιήσιμων ακινήτων και στην συνέχεια θα επεκταθεί σε άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Με βάση την καταγραφή αυτή, στο τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα πρώτο χαρτοφυλάκιο σημαντικών ακινήτων και ένα δεύτερο θα είναι έτοιμο λίγο αργότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θα προσλάβει μέχρι το τέλος Μαρτίου εξωτερικούς οικονομικούς συμβούλους για τον σχηματισμό αυτών των χαρτοφυλακίων και για το σχεδιασμό των σχετικών συναλλαγών.


πηγή.madata.gr