ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΛΜΗ από την κυβέρνηση στις διαρθρωτικές αλλαγές, αποκατάσταση σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους ιδιώτες επιχειρηµατίες,δίκαιη κατανοµή του κόστους του Μνηµονίου και προσπάθεια για αποκατάσταση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης της οικονοµίας ζήτησαν χθες τραπεζίτες καιεπιχειρηµατίες σε οµιλίες τους κατάτην παρουσίαση του βιβλίου «Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνης και της Ελλάδας: Τι µας επιφυλάσσει το µέλλον;».

 

 

Το βιβλίο, που επιµελήθηκανοι Νικόλαος Καραµούζης, καθηγητής και αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, και Γκίκας Χαρδούβελης,καθηγητής και οικονοµικός σύµβουλος της Eurobank, αποτελεί µια συλλογή επιστηµονικών άρθρων ελλήνωνκαι ξένων οικονοµολόγων και πανεπιστηµιακών.

Η έλλειψη σύγχρονων θεσµών είναι, σύµφωνα µε τον καθηγητή, πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας και εκ των συγγραφέων του βιβλίου Βασίλη Ράπανο, µια βασική αιτία της κρίσης στηνΕλλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στους δηµοσιονοµικούς θεσµούς και στη φορολογική διοίκηση που επιτρέπουντη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα,παρατήρησε ότι οιπρόσφατες σχετικές αλλαγές στη νοµοθεσία δεν ήταν τόσο τολµηρές όσο έπρεπε.

Ο κ. Καραµούζης έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη επιστροφής της χώρας σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, λέγοντας ότι αποτελεί καθοριστική παράµετρο επιτυ.

Για τους κινδύνους στην πορεία εξυγίανσης της οικονοµίας µίλησε ο κ. Χαρδούβελης, επισηµαίνοντας ότι αυτοί αφορούν µεταξύ άλλων την ύφεση, τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, τη δυνατότητα να παταχθεί η φοροδιαφυγή, την πρόοδο των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, την ικανότητα της χώρας να παράγει πρωτογενή πλεονάσµατα.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, διευθύνων σύµβουλος της Chipita Α.Ε., είπε ότι ηλέξη - κλειδί για τηνπροσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων είναι «εµπιστοσύνη», η οποία αυτή την περίοδο απουσιάζει.Ο Ανδρέας Ηλιάδης, διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Κύπρου, εξάλλου τόνισε ότιοι καιροί απαιτούν τολµηρές αποφάσεις.

tanea.gr