Στην περικοπή της κύριας και επικουρικής σύνταξης σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται προχωρά η κυβέρνηση.Παράλληλα, η περικοπή του 70% της σύνταξης, (πάνω από τα 991,20 ευρώ, αν πρόκειται για μισθωτό και πάνω από τα 1.982,40 ευρώ, αν αυτοαπασχολείται), είναι η ποινή για όσους είναι ηλικίας πάνω από τα 55.

Τις ποινές και τα πλαφόν που ισχύουν από φέτος διευκρινίζει εγκύκλιος του ΙΚΑ που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Άμεση εφαρμογή έχουν οι σχετικές ποινές σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν από τις 15 Ιουλίου του 2010, (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου 3833/10), και αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διορίζονται σε θέσεις της Ν. 3833/2010.

Για τους συνταξιούχους που ήδη είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνταν ή είχαν διοριστεί σε θέσεις μέχρι την 14-7-2010 και για τους οποίους, είτε δεν ίσχυαν περιορισμοί, (π.χ. συνταξιούχοι του ΝΑΤ), είτε ίσχυαν, (με βάση το ν. 2676/99), οι ποινές θα ισχύσουν από 1/1/2013.

Οι περιορισμοί ισχύουν, τέλος, και για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος.

Ποιοι εξαιρούνται

Οι ποινές δεν ισχύουν για απασχολούμενους που είναι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, του ΟΓΑ, πολύτεκνους που το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, στους ιπτάμενους χειριστές καθώς και ιπτάμενους συνοδούς και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, (μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους).

Οι ποινές

1. Για μισθωτό συνταξιούχο προβλέπεται η αναστολή καταβολής τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου. Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, ενώ το ποσό που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Δεδομένου ότι το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανερχόταν τόσο κατά την 31-12-2009 όσο και κατά την 31-12-2010 σε 33,04 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 991,20 ευρώ θα καταβάλλεται κατά τα έτη 2010 και 2011 μειωμένο κατά 70%.

Σημειώνεται ότι το ποσό της επικουρικής σύνταξης δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του παραπάνω ποσού και θα καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Ακόμη, αν ο συνταξιούχος έχει ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει ή παιδί ανίκανο για εργασία, το ποσό των 30 ημερομισθίων θα προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια (περικοπή για πάνω από τα 1.189,44 ευρώ).

Στην περίπτωση που ο απασχολούμενος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, οι συντάξεις αυτές θα αθροίζονται και η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις κύριες συντάξεις, ενώ στην περίπτωση που δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό θα περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις.

Για παράδειγμα στην περίπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιούχος λαμβάνει δύο κύριες συντάξεις το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 800 και 500 ευρώ αντίστοιχα, το καταβαλλόμενο μετά την περικοπή ποσό θα ανέρχεται σε 583,84¬+92,64¬+500=1.176,48 ευρώ.

2. Για αυτοαπασχολόυμενο συνταξιούχο προβλέπεται επίσης αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, ενώ παράλληλα υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη και το ποσό της σύνταξης που τα υπερβαίνει καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Για το 2010 και το 2011 το πλαφόν είναι 1.982,40 ευρώ. Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, και στην περίπτωση αυτή δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος οι οποίοι αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταβάλουν προσαυξημένες κατά 50% εισφορές (εξαιρούνται όσοι διπλοασφαλίζονταν σε τουλάχιστον 2 Ταμεία, όπως οι γιατροί).

Αξιοποίηση

Ο χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου μπορεί να αξιοποιηθεί, είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του, είτε για θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων.

Πρόστιμο

Οι συνταξιούχοι οφείλουν να δηλώσουν την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται καταλογισμός του ποσού των συντάξεων που έλαβαν κατά το διάστημα που εργάστηκαν ή αυτοαπασχολήθηκαν, (τουλάχιστον δύο μηνιαίες συντάξεις), και επιβάλλεται πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού, ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.


πηγή.realnews.gr