Τη διενέργεια ελέγχων για τα επίπεδα ραδιενέργειας σε όλα τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που εισάγονται στη χώρα μας από την Ιαπωνία ζητεί το Υπουργείο Οικονομικών

, με εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους φορείς της αγοράς, προκειμένου να προληφθεί το ενδεχόμενο εισαγωγής προϊόντων μολυσμένων από ραδιενέργεια στην τροφική αλυσίδα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «για κάθε εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης ή καταγωγής Ιαπωνίας θα διενεργείται έλεγχος επιπέδων ραδιενέργειας με μέριμνα των κατά τόπους χημικών υπηρεσιών».

Στην εγκύκλιο προστίθεται ότι άδεια παράδοσης των ελεγχόμενων προϊόντων θα χορηγείται μόνο όταν προσκομίζεται σχετική έγκριση από τις κατά τόπους χημικές υπηρεσίες.

πηγή.zougla.gr