Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's προειδοποίησε ότι μπορεί να υποβαθμίσει το 2015 το αξιόχρεο χωρών της G 20 (της ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου), εάν οι κυβερνήσεις τους δεν προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για να περιορίσουν τις αυξανόμενες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και άλλα κόστη που σχετίζονται με τη γήρανση των πληθυσμών.

Οι αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να υποστούν τη μεγαλύτερη επιδείνωση στα δημόσια οικονομικά τους τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, καθώς η γήρανση των πληθυσμών πιέζει τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας, αναφέρεται σε έκθεση του οίκου.

«Αν οι κυβερνήσεις δεν τροποποιήσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τους, οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης δεν θα είναι διατηρήσιμες», δήλωσε ο αναλυτής του οίκου Μάρκο Μρίσνικ.

Αν δεν υιοθετηθούν μεταρρυθμίσεις, οι υποβαθμίσεις του αξιόχρεου που θα οφείλονται στις δαπάνες υγείας θα αρχίσουν σε τρία χρόνια, οδηγώντας τελικά στην αύξηση του αριθμού των χωρών με χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση (κατηγορία junk) έως το 2020, αναφέρει η έκθεση, η οποία τονίζει επίσης ότι δεν αρκούν οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων των χωρών της G 20. Αν περιορισθούν νομοθετικά οι αυξήσεις των άλλων δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού, αλλά δεν αντιμετωπισθούν οι δαπάνες υγείας, τα αποτελέσματα θα είναι λίγο μόνο ηπιότερα σε σχέση με το σενάριο που δεν θα λαμβάνονταν καθόλου μέτρα, σημειώνει η έκθεση

πηγή.real.gr