Στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ: To μοναδικό υποψήφιο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Σκελετικών Νοσημάτων της χώρας μας κλείνει, αφήνοντας κυριολεκτικά στον δρόμο τουςασθενείς

με σπάνιο σκελετικό νόσημα -πολλοί εκ των οποίων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες- αλλά και αυτούς που βρίσκονται σε διαδικασία διάσωσης μελών που χρειάζονται σύνθετη ανακα-τασκευή, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του healthweb.gr.

Συγκεκριμένα, από τον Μάιο του 2018 στην Ορθοπαιδική του ΓΝΑ Λαϊκού και στο τμήμα Διατατικής Οστεογένεσης λειτουργεί ένα από τα ελάχιστα στην χώρα μας Κέντρο Αναφοράς με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα της Διάσωσης Μελών (Limb Salvage) και στην αντιμετώπιση Παραμορφώσεων του Σκελετού που συνοδεύουν Συγγενώς Σπάνια Νοσήματα αλλά και Επίκτητες παθολογικές καταστάσεις του ερειστικού συστήματος.

Στα δυόμιση χρόνια λειτουργίας του διασώθηκαν 22 μέλη νέων αν-θρώπων και διενεργήθηκαν 11 επεμβάσεις σε ασθενείς με Σπάνιο Σκε-λετικό και Μυοσκελετικό Νόσημα.

Από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2019 το Κέντρο πλαι-σιώθηκε από 15μελή πολυεπιστημονική ομάδα κορυφαίων ιατρών και συνεργατών, υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με τα εγκυρότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας και κατέθεσε Φάκελο στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) με στόχο την Εθνική του θέσπιση ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στα Σπάνια Σκελετικά Νοσήματα και την διασύνδεσή του με τα αντίστοιχα Κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Μάιο του 2020, η θετική γνωμοδότηση σχετικά με την αναγνώριση του Κέντρου διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Υγείας από την Ειδική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ διαπιστώνοντας ότι το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Σκελε-τικών Νοσημάτων διαθέτει,

• Αδιαμφισβήτητη εμπειρογνωμοσύνη στο Θεραπευτικό και Χειρουργικό μέ-ρος
• Δομή και Συνέχεια με τις συνεργαζόμενες Μονάδες του Λαϊκού ΓΝΑ
• Διασύνδεση με το Εργαστήριο Γενετικής του ΕΚΠΑ και το Ινστιτούτο Παστέρ που εξασφαλίζει την πολυπαραμετρική προσέγγιση στο Διαγνωστικό κομμάτι.

Έκτοτε, εδώ και τέσσερις μήνες, εκκρεμεί η έκδοση σχετικού ΦΕΚ.

Από καταγγελίες ασθενών του Κέντρου πληροφορούμαστε ότι οι χειρουργικές τους επεμβάσεις έχουν αναβληθεί επανειλημμένα χωρίς να τους έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις από την Διοίκηση του Λαικού- πέρα από αναφορές σε ανεπαρκή οικονομικά υπόλοιπα (!)-ούτε επαναπρογραμματίστηκαν, ενώ η Διεύθυνση της Ορθοπαιδικής Κλινικής στην οποία υπάγεται το Κέντρο φημολογείται ότι άλλαξε σε μιά νύχτα με άγνωστη διαδικασία.

Πέραν τούτων, έχουμε έγκυρη πληροφόρηση ότι για το Κέντρο έχουν δείξει ενδιαφέρον μεμονωμένοι ασθενείς εκτός της ΕΕ- αλλά και στρατηγικοί επεν-δυτές στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού.

Οι ασθενείς του Κέντρου έχουν απευθύνει επανειλημμένα ενυπόγραφες εκ-κλήσεις προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την αναγνώριση του Κέντρου, οι οποίες έχουν πέσει στο κενό.

Ποιά είναι η απάντηση της Πολιτείας στα αγωνιώδη ερωτήματά τους;

Έχει λάβει γνώση ο Πρωθυπουργός για αυτού του είδους τις πρακτικές που εκθέτουν την κυβέρνηση;

παρακολουθώντας την εξέλιξη της σκανδαλώδους επίδειξης αναλγησίας του Κράτους Πρόνοιας προς τους πολίτες του στην μέση μιάς εξε-λισσόμενης κρίσης Αλληλεγγύης.

 

 https://www.healthweb.gr/reportaz-ygeias