Στόχος του υπουργείου Εργασίας για την πληρωμή των αναστολών Ιανουαρίου  είναι η πληρωμή να γίνει μέσα στο πρώτο 10 ήμερο του Φεβρουαρίου ενώ η πληρωμή θα είναι μία και θα αφορά τόσο τους εργαζόμενους σε κλειστές επιχειρήσεις όσο και σε πληττόμενες. Οι εργαζόμενοι που θα επιστρέψουν από τη Δευτέρα στην εργασία τους θα πάρουν αναλογία του έκτακτου επιδόματος για όσες μέρες έμειναν σε αναστολή. Για κάθε ημέρα αναστολής θα πρέπει οι εργαζόμενοι να εισπράξουν από το κράτος 17,8 ευρώ.
Oι δηλώσεις αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τον μήνα Ιανουάριο 2021 υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 19/1/2021 μέχρι και 31/1/2021.
Έτσι, όσοι εργαζόμενοι παραμείνουν σε αναστολή ολόκληρο τον Ιανουάριο θα ολόκληρο το επίδομα των 534 ευρώ.