Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ), υποστηρίζοντας ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υγείας είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τους ευρωπαϊκούς νομικούς κανόνες.

«Η συνταγογράφηση αποτελεί μια αμιγώς ιατρική πράξη, η διενέργεια της οποίας προαπαιτεί και προϋποθέτει την επιστημονική κρίση του θεράποντος ιατρού, λαμβάνοντας υπ΄ όψη το ιστορικό, τις παθήσεις και τις ιδιαιτερότητες του ίδιου του ασθενούς, τα άλλα φάρμακα που πιθανά λαμβάνει και τις αλληλεπιδράσεις τους.

Όμως, η από 1η Μαρτίου 2012 υπουργική απόφαση που επιβάλλει τα γενόσημα, παραγνωρίζει τη βασική αρχή της επιστήμης του Ιπποκράτη, ότι στην ιατρική δεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά ασθενείς, ενώ παράλληλα παραγνωρίζει ότι η συνταγογράφηση είναι μια ιατρική πράξη» επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους οι γιατροί της Αθήνας.

Επικαλούνται επίσης την έλλειψη επιστημονικών μελετών βάσει των οποίων παρέχονται εχέγγυα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από τη χρήση αντίγραφων φαρμάκων, καθώς και ότι δόθηκαν οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), του επιστημονικού συμβουλίου εγκρίσεων του ΕΟΦ και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) πριν από την έκδοση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης.

protothema.gr