Την ανάγκη επανένταξης στο καθεστώς πλήρους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων βοσκότοπων βασικής ενίσχυσης, επισήμαναν προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων κ. Σίμο Κεδίκογλου, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού αυτόχθονου μαύρου χοίρου.
Στη συνάντηση, ήταν παρόντες ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, κ. Σπύρος Ντουντουνάκης, ο πρόεδρος και ο
ταμίας του Συνεταιρισμού κ.κ. Γιώργος Γιωρούδης και Θεόδωρος Πούλκας αντίστοιχα, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχε ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ κ.
Γιώργος Βατζιάς.
Οι εκτροφείς ενημέρωσαν διεξοδικά τον ΥφΑΑΤ για τα ζητήματα που τους απασχολούν και ιδιαίτερα για την ένταξη στο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης στο πλαίσιο του Ταμείου
Ανάκαμψης και τη δημιουργία brand name για τον ελληνικό μαύρο χοίρο με σκοπό την προώθησή του σε εγχώριες και αγορές του εξωτερικού.
Ακολούθησε μακρά ανταλλαγή απόψεων, ενώ συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω στήριξης των εκτροφέων αυτόχθονου μαύρου χοίρου.