Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ακύρωσε πρόστιμα 3.000 που είχαν επιβληθεί από την την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στους τρεις υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το 2019.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με απόφαση του Δ´ τμήματος (πρόεδρος ο σύμβουλος Επικρατείας Ευθύμιος Αντωνόπουλος και εισηγήτρια η πάρεδρος Μαγδαληνή Φασιλάκη) ακύρωσε τις αποφάσεις της Αρχής καθώς έκρινε ότι στερούνται νομίμου ερείσματος.

Οι τρεις προσφεύγοντας υποστήριξαν ότι τα πολιτικά μηνύματα εξαιρούνται από τους περιορισμούς, που θέτει ο νόμος 3471/2006 περί προηγούμενης συγκατάθεσης του αποδέκτη.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν εμπίπτει η επικοινωνία του υποψήφιου βουλευτή κατά την προεκλογική περίοδο στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006.

Παράλληλα, στις δικαστικές αποφάσεις επισημαίνεται ότι για τον περιορισμό της, αναγκαίας για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, επικοινωνίας του υποψήφιου βουλευτή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου με τους εκλογείς της περιφέρειας στην οποία θέτει υποψηφιότητα, απαιτείται ειδική ρύθμιση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι τέτοια ειδική ρύθμιση δεν μπορεί να θεωρηθεί το άρθρο 11 παρ. 1 του νόμου 3471/2006 (όπως ερμήνευσε η Αρχή), το οποίο ρυθμίζει τις επικοινωνίες για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς στην επίμαχη διάταξη του νόμου 3471/2006 δεν εμπίπτει η επικοινωνία του υποψήφιου βουλευτή κατά την προεκλογική περίοδο.