Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού με τηλεδιάσκεψη από την πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών e:Presence.gov.gr, την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 με ώρα έναρξης 18:30μ.μ. για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για το έτος 2022.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης για τον χαρακτηρισμό ως παραδοσιακού οικισμού « Μαχαλά» της Κοινότητας Ζαράκων.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για έκτακτη επιχορήγηση. (Σχετ. η υπ΄αριθ. 20/2021 απόφαση της.)