Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παλαιάς πλατείας Βασιλικού», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων και την ανάδοχο εταιρεία.
Το ανωτέρω έργο, συμβατικού ποσού 181.955,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν στην παλαιά πλατεία του Βασιλικού. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:
➢ καθαίρεση παλαιού δαπέδου και επίστρωση νέου
➢ τοποθέτηση όδευσης τυφλών
➢ εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
➢ τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED
➢ διαμόρφωση και ενίσχυση χώρων πρασίνου
➢ δημιουργία καθισμάτων
Η αποπεράτωση του έργου αναμένεται να γίνει εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.