Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, στην Κάρυστο, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ισόγειο του ξενοδοχείου «Απόλλων» (Apollon Suites Hotel στην
Ψιλή Άμμο , Κάρυστος).


Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών της 9ης τακτικής συνεδρίασης της 28.04.2022, της 10ης έκτακτης-
κατεπείγουσας συνεδρίασης της 12.05.2022 και της 11ης τακτικής συνεδρίασης της

26.05.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 2
ο Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2022.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 3
ο Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 4
ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 5
ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος
– Πλατάνα), αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας (Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’
αριθ. 161/15.12.2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε.).

Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 6
ο Εισήγηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Άμφισσας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας

Θέμα 7
ο Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της
Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής
περιόδου έτους 2021 .

Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

Θέμα 8
ο Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Εύβοιας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2022

Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφρειάρχης ΠΕ Ευβοίας

Θέμα 9
ο Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής
άσκησης των μαθητών Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ. Λ. για την Π. Ε.
Φθιώτιδας - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Εισηγητής κ. Αθανάσιος Καρακάντζας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.

Θέμα 10
ο Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση
αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για την άσκηση
τουριστικών πλόων.

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 11
ο Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ