Η δημόσια διαβούλευση είναι ουσιώδης και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για τη συγκρότηση της "Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας". Στο https://bit.ly/3najeUF είναι διαθέσιμη η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου το έργο να αποκτήσει εύρος και βάθος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας.

Η πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης είναι ο χώρος στον οποίο προσκαλούνται όλοι οι πολίτες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι επιστημονικές οργανώσεις και η Κοινωνία των Πολιτών να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους, τις οποίες εν συνεχεία θα αξιοποιήσουν οι μελετητές για να εξειδικεύσουν την προτεινόμενη αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και το σχέδιο δράσης για την αναγέννηση της περιοχής