Παρακαλούμε τους συμπολίτες της Περιφέρειάς μας, να εμπιστεύονται τους Αστυνομικούς των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων και να απευθύνονται σε αυτούς για οτιδήποτε και αν χρειαστούν

Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 08 έως 14 Αυγούστου 2022), τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (Κ.Α.Μ.), της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, ανά Διεύθυνση
Αστυνομίας, θα είναι τα ακόλουθα:


Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας:
Δευτέρα (08-08-2022) από 06:00 έως 14:00
Δρομολόγιο: Τρούπι - Δαφνούσα - Προκόπι - Πήλι - Βλαχιά – Σαρακήνικο.
Τρίτη (09-08-2022) από 10:00 έως 16:00
Δρομολόγιο: Γέροντας – Σέττα.
Τετάρτη (10-08-2022) από 08:00 έως 16:00
Δρομολόγιο: Σκορπονέρια – Λουκίσια - Ριτσώνα – Καλοχώρι - Παραλία Αυλίδας
–Μόρφα.
Πέμπτη (11-08-2022) από 19:00 έως 02:00

Δρομολόγιο: Τ.Κ Μετοχίου - Τ.Κ. Μανικίων -Τ.Κ. Μακτρυχωρίου -Τ.Κ.
Κρεμαστού.
Παρασκευή (12-08-2022) από 20:00 έως 02:00
Δρομολόγιο: Νεροτριβιά-Πολιτικά-Καμαρίτσα-Μαρκάτες-Ακραι-Κυπαρίσσι-
Κοντοδεσπότι.
Σάββατο (13-08-2022) από 09:00 έως 15:00
Δρομολόγιο: Σκορπονέρια – Λουκίσια - Ριτσώνα – Καλοχώρι - Παραλία Αυλίδας
–Μόρφα.