Συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς το έργο της αντικατάστασης των κυβολίθων στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ενώ θα προσωρήσουν την αντικατάσταση και σε άλλους δρόμους του κέντρου, στην περιοχή της Καναπίτσας, στα Αλάτσατα, στην Μέσα Παναγίτσα και όπου αλλού το οδόστρωμα με κυβόλιθους είναι προβληματικό και επικίνδυνο.