Το Λιμεναρχείο Αιδηψού ενημερώνει σύμφωνα με την ΩΠ:220930/09-2022 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, κάτοχοι παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους, δύναται να τις αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου, όπως αυτός καθορίστηκε με την Α.Φ.: 514.1/2013/Α.Σ.3796/09-10-2013 Απόφαση κ. Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.(Α.Δ.Α.:ΒΛΛΞΟΠ-Δ4Π), μέχρι την 31-12-2025.
Στην διαδικτυακή εφαρμογή e-ΔΛΑ (https://edla.hcg.gr) κατηγορία <<Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους>>, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση παλαιού τύπου άδειας.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος