Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα για τη μεταφορά και τη διάθεση σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης – Αλιβερίου, στον χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) Θήβας.

Η διανομή σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο ΦΕΚ (27 Σεπτεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5044) θα πρέπει να γίνει ως εξής:

Δήμος Ερέτριας: μέγιστη ποσότητα χιλίων εννιακοσίων τόνων (1.900t),

Δήμος Καρύστου: μέγιστη ποσότητα χιλίων τετρακοσίων τόνων (1.400t),

Δήμος Κύμης – Αλιβερίου: μέγιστη ποσότητα δύο χιλιάδων επτακοσίων τόνων (2.700t).

Όπως σημειώνεται: Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατεύεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση των αποβλήτων και να πραγματοποιείται η αποκομιδή αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

 

Πηγή: tvstar