Στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων συνεχίζονται το έργο στο γήπεδο ποδοσφαίρου Βασιλικού, με τη στεγανοποίηση των εξεδρών, καθώς και το έργο ανάπλασης της πλατείας στο 3ο Δημοτικό σχολείο Βασιλικού, με φυτοτεχνικές εργασίες.

Επιπλέον, από τα συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων, συνεχίζονται οι καθημερινές παρεμβάσεις και συγκεκριμένα έγιναν οι εξής εργασίες:


• Βελτίωση βατότητας σε οδούς
• Ανακατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Αγίου Ιωάννη Ρώσου στο Βασιλικό
• Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών από αυθαίρετες εναποθέσεις στη δασώδη περιοχή Αβάντια
• Καθαρισμός οδών στον Άγιο Νικόλαο, για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων
• Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών στη Νέα Λάμψακο