Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης της πλατείας στα Μικρά Χαλιά της Κοινότητας Δροσιάς, το οποίο έγινε στο πλαίσιο του συνολικού έργου «Βελτίωση – Συμπλήρωση υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χαλκιδέων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Για την αναβάθμιση του χώρου της πλατείας έγιναν οι εξής εργασίες:
    • αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, πέργκολες, καλάθια σκουπιδιών)
    • τοποθέτηση νέων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων
    • νέες φυτεύσεις δέντρων και θάμνων 
    • εγκατάσταση νέου υπόγειου αρδευτικού συστήματος
Στο πλαίσιο του ίδιου έργου είναι σε εξέλιξη και η αναβάθμιση της πλατείας του 3ου Δημοτικού στο Βασιλικό και του χώρου στο Κέντρο Δήμητρα (πρώην ΚΕΓΕ) στη Νέα Αρτάκη.