Ένταξη έργου για τη βελτίωση της υδροδότηση της Δ.Ε. Κύμης, του Καλάμου και του Τραχηλίου, ύψους 7 εκατ. ευρώ 

Οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης της Κύμης, του Καλάμου και του Τραχηλίου, του δήμου Κύμης Αλιβερίου, δίνει η απόφαση για ένταξη του έργου για την αντικατάσταση και επέκταση των εξωτερικών υδραγωγείων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο ΕΤΠΑ. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικού ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ και αφορά στη βελτίωση της υδροδότησης της περιοχής της Δ.Ε. Κύμης καθώς και των οικισμών Καλάμου και Τραχηλίου. 

-Εξωτερικό Υδραγωγείο Κύμης 

Ειδικότερα, για το Εξωτερικό Υδραγωγείο Κύμης, έργο ύψους 5.182.873 ευρώ, θα κατασκευαστεί νέος κεντρικός αγωγός, συνολικού μήκους 27.460,00 μ. από την πηγή Μανίκια έως τη δεξαμενή της Κύμης (δεξαμενή Γεραντώνη), ώστε να αυτονομηθεί το εξωτερικό δίκτυο της πόλης της Κύμης. Επιπλέον, θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος κεντρικός αγωγός στο τμήμα Ανδρονιάνων – Καλημεριάνων, και πιο συγκεκριμένα από τη δεξαμενή Μεταξάρι έως τη δεξαμενή Καλημεριάνων, με την κατασκευή του δευτερεύοντος αγωγού, συνολικού μήκους 8.620,00 μ. Το συνολικό μήκος των νέων έργων ανέρχεται σε 36.080,00μ. 

Η κατασκευή των έργων που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής της Κύμης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, θα έχει θετικό πρόσημο στον τομέα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων καθώς και των απαιτούμενων συνθηκών για την παραμονή των παραθεριστών στον οικισμό.

-Εξωτερικό Υδραγωγείο Καλάμου

Για το Εξωτερικό Υδραγωγείο Καλάμου, έργο ύψους 795.471,58 ευρώ, το εξωτερικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος 4.970,00 μ. Έχει ως αφετηρία τη Γεώτρηση στη Θέση «Φλέβα», που προβλέπεται κατασκευή αντλιοστασίου και καταλήγει σε θέση που προβλέπεται η κατασκευή ρυθμιστικής δεξαμενής αποθήκευσης.

-Εξωτερικό Υδραγωγείο Τραχηλίου

Τέλος, για το Εξωτερικό Υδραγωγείο Τραχηλίου, έργο ύψους 270.380,30 ευρώ, θα κατασκευαστεί νέος αγωγός μεταφοράς για την υδροδότηση στον οικισμό του Τραχηλίου με συνολικό μήκος 2100μ. Θα έχει ως αφετηρία το αντλιοστάσιο στην Υψομετρική θέση +197m που χρησιμοποιεί τμήμα του υδάτινου δυναμικού της Πηγής των Παραμεριτών. Ο αγωγός θα καταλήγει σε υφιστάμενη δεξαμενή ρύθμισης εντός της Τοπικής Κοινότητας Τραχηλίου.

Ο δήμος Κύμης Αλιβερίου συνεχίζει την προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολίτων, διεκδικώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης. Το έργο αυτό μελετήθηκε, αδειοδοτήθηκε και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση με την συνέργεια της ΔΕΥΑΚΑ, των τεχνικών υπηρεσιών και ιδιωτών μελετητών. Εκτιμάται ότι θα δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα του δήμου. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με όραμα , σχεδιασμό και αδιάκοπη προσπάθεια.