Μία σειρά προτάσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν το συντομότερο από το Ινστιτούτο Παπανικολάου, τις έφερε στο Δ.Σ ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Πατσούρης επικυρώθηκαν από το Δ.Σ στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Νοέμβριου με τηλεδιάσκεψη.

 

Ο Πρόεδρος Θανάσης Μπουραντάς ανέφερε τις προτάσεις που έκανε ο κ. Πατσούρης ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι τις είχε αναπτύξει στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχε γίνει δια ζώσης στο δημαρχείο της Κύμης.

Στις προτάσεις του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν το συντομότερο και αφορούν μεταξύ άλλων την προβολή ενημερωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών spot, εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, σε συνεργασία με υγειονομικούς υπηρεσίες και τις κατά τόπους αρχές κ.α