Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και με γνώμονα τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού στις Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια καθώς και για την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και γενικότερα για την προστασία της δημόσιας υγείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


- Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες η ισχύς των αδειών χειριστή ταχύπλοου σκάφους με ημερομηνία λήξης (η αναγραφόμενη στο έντυπο ή στην πλαστική κάρτα) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021.
- Παρατείνεται εκ νέου για έξι (06) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η ισχύς των αδειών χειριστή ταχύπλοου σκάφους των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος είχε προηγουμένως παραταθεί κατά επτά (07) μήνες και βρίσκεται πλέον εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021.
- Κάτοχοι αδειών κατά τα ανωτέρω δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση δυο (2) μήνες πριν την λήξη της παραταθείσας άδειας του.