Η  2η διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας(ΣΒΑΚ) Θήβας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00.
 
Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, η ομάδα έργου υιοθετεί μια έντονα συμμετοχική προσέγγιση, εμπλέκοντας ενεργά σε όλες τις φάσεις του έργου την τοπική κοινωνία της Θήβας.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και συμμετοχικό εργαστήριο, όπου με την καθοδήγηση των συντονιστών θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο όραμα για το ΣΒΑΚ της Θήβας και θα καταγραφούν οι προτεραιότητες των συμμετεχόντων.
Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα πρώτα παραδοτέα του ΣΒΑΚ και συνολικά όλα τα βήματα που θα ακολουθήσει το ΣΒΑΚ