Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στα συμμετοχικά εργαστήρια για εταίρους του έργου TANGRAM ακρωνύμιο για (Transnational Parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourism Marketplace) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRION, και τα οποία θα λάβουν μέρος το Φεβρουάριο του 2022. Περισσότερα...