0.00 - 1.00
1.00 - 2.00 
2.00 - 8.00 
8.00 - 9.00 
9.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 24.00
 Δευτέρα
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Έφη Ντίνη
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj
AutoDj  
AutoDj 
AutoDj 
AutoDj
AutoDj
AutoDj  
AutoDj
AutoDj
 AutoDj
AutoDj 
 Τρίτη
AutoDj   
AutoDj  
AutoDj  
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Έφη Ντίνη
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj
AutoDj  
AutoDj 
 AutoDj 
AutoDj
AutoDj
AutoDj  
AutoDj 
AutoDj
AutoDj
AutoDj 
 Τετάρτη
AutoDj   
AutoDj  
AutoDj  
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Έφη Ντίνη
AutoDj  
AutoDj
AutoDj
AutoDj   
AutoDj 
AutoDj 
AutoDj
AutoDj
 AutoDj 
AutoDj 
AutoDj
AutoDj
 AutoDj
 Πέμπτη
AutoDj   
AutoDj  
AutoDj  
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Έφη Ντίνη
AutoDj  
AutoDj
AutoDj
AutoDj 
AutoDj 
AutoDj  
AutoDj
AutoDj
 AutoDj 
AutoDj 
AutoDj
AutoDj
AutoDj 
 Παρασκευή
AutoDj   
AutoDj  
AutoDj  
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
Νίκη Σμπιλίρη - Χρήστος Καλημέρης
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj 
 AutoDj
AutoDj  
AutoDj 
AutoDj 
AutoDj  
AutoDj 
AutoDj  
AutoDj 
AutoDj
AutoDj
AutoDj 
 Σάββατο
 AutoDj
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj 
AutoDj   
AutoDj  
AutoDj   
AutoDj  
 AutoDj
AutoDj 
AutoDj
AutoDj
Κυριακή 
AutoDj 
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj   
AutoDj   
AutoDj   
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj 
AutoDj  
AutoDj  
AutoDj 
AutoDj
AutoDj