Σας γνωρίζουµε ότι η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Ένωσης µε την υπ’ αριθ. 14/12.04.2018 απόφαση ,αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρα 5, 6,11,12,14,19 & 23 του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚA, επέβαλλε τις παρακάτω ποινές:

·         Στον παράγοντα του σωµατείου OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ κ. ΣΑΧΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 2 ΜΗΝΩΝ και ποινή χρηµατικού προστίµου 160,00 € , για τον αγώνα πρωτ/τος 24/3/2018 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ-ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ . Η ποινή του παράγοντα αρχίζει από 12/4/2018.

·          Στο σωµατείο Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ποινή χρηµατικού προστίµου 50,00 € ,για τον αγώνα πρωτ/τος 25/3/2018 Α.Ο. ΚΟΣΚΙΝΩΝ-Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ.

·          Στον παράγοντα του σωµατείου Α.Ο. ΚΟΣΚΙΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ. ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 1 ΜΗΝΟΣ και ποινή χρηµατικού προστίµου 80,00 € , για τον αγώνα πρωτ/τος 25/3/2018 Α.Ο. ΚΟΣΚΙΝΩΝ-Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. Η ποινή του παράγοντα αρχίζει από 12/4/2018.

·          Στον προπονητή του σωµατείου Α.Ο. ΑΙ∆ΗΨΟΥ κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 10 ΗΜΕΡΩΝ και ποινή χρηµατικού προστίµου 20,00 € , για τον αγώνα πρωτ/τος 25/3/2018 Α.Ο. ΑΙ∆ΗΨΟΥ-ΑΟΦ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ «ΛΗΛΑΣ». Η ποινή του προπονητή αρχίζει από 12/4/2018.

·         Στον παράγοντα του σωµατείου Α.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ κ. ΧΝΑΡΗ ΑΛ. ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 2 ΜΗΝΩΝ και ποινή χρηµατικού προστίµου 100,00 € , για τον αγώνα πρωτ/τος 24/3/2018 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ- Α.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ. Η ποινή του παράγοντα αρχίζει από 12/4/2018.

·          Στον πρόεδρο του σωµατείου Α.Ο. ΠΙΣΣΩΝΟΣ κ. ΧΑΤΖΗ ΒΑΣ. ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 4 ΜΗΝΩΝ και ποινή χρηµατικού προστίµου 160,00 € , για τον αγώνα πρωτ/τος 25/3/2018 Α.Ε. ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟ∆ΕΣΠΟΤΙΟΥ-Α.Ο.ΠΙΣΣΩΝΟΣ. Η ποινή του παράγοντα αρχίζει από 12/4/2018.

·          Στον παράγοντα του σωµατείου Α.Ο. ΚΡΙΕΖΩΝ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤ. ποινή αυστηρής επίπληξης, για τον αγώνα 24/3/2018 Α.Ο. ΚΡΙΕΖΩΝ-Α.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ .

·         Στον προπονητή του σωµατείου Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ κ. ΜΠΟΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓ. ποινή αυστηρής επίπληξης, για τον αγώνα 24/3/2018 Α.Ο. ∆ΥΣΤΟΥ –Α.Ο. ΑΓ. ΛΟΥΚΑ.

·         Στον παράγοντα του σωµατείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ/ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ κ. ΜΥΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ποινή αυστηρής επίπληξης, για τον αγώνα 21/3/2018 ΑΕ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ/ΑΟ Ε.ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ/ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ.

Η καταβολή της παραπάνω χρηµατικής ποινής, πρέπει να γίνει εντός προθεσµίας 30 ηµερών, ήτοι µέχρι και τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 07/05/2018