Ειδήσεις

Από σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής σε γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ

Ξεκίνησαν σήμερα, 28 Ιουνίου 2023 και ολοκληρώνονται στις 7 Ιουλίου οι αιτήσεις εγγραφής ή μετεγγραφής σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών γενικών λυκείων – ΕΠΑΛ και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής» μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» ή της διαδικτυακής πύλης για τις εγγραφές μέσω gov.gr συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Για τους ανήλικους μαθητές ή μαθήτριες, τη σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση θα υποβάλλει ο κηδεμόνας, εφόσον έχει καταχωρηθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο ΠΣ myschool, σύμφωνα με την αριθμ.51019/ΓΔ4 /05-05-2023 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Οι ενήλικοι μαθητές ή μαθήτριες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση οι ίδιοι, αξιοποιώντας τους κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), εφόσον είναι καταχωρισμένοι/ες στο ΠΣ myschool

Σε ό,τι αφορά τα Γυμνάσια, ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλουν μόνο οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή μαθητριών. Τη διαδικασία της αίτησης αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι μαθητές ή μαθήτριες, αν είναι ενήλικοι, που φοίτησαν στην Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23. Αν ο μαθητής ή μαθήτρια δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του, οι εγγραφές ήανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια αυτεπάγγελτα.

Όσο για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), και πάλι, την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή μαθητριών ή οι ίδιοι οι μαθητές ή μαθήτριες, αν είναι ενήλικοι και επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ., αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή μαθητριών ή οι ίδιοι οι μαθητές ή οι μαθήτριες, εφόσον είναι ενήλικοι, οι οποίοι φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν λόγω σχολικές μονάδες, θα υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή μαθητριών ή οι ίδιοι οι μαθητές ή μαθήτριες, εφόσον είναι ενήλικοις, που φοίτησαν στην Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23. Θα πρέπει, επίσης, να δηλώσουν αν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑ.Λ.

Για τις περιπτώσεις των μαθητών ή μαθητριών, που πέτυχαν στην Α’ Λυκείου Πρότυπου ή Πειραματικού Γενικού Λυκείου, ο κηδεμόνας του ανήλικου μαθητή ή της μαθήτριας ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, επιλέγουν «ΓΕΛ».

Όσο για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές ή μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή οι κη- δεμόνες τους, εάν οι μαθητές είναι ακόμη ανήλικοι, πρέπει να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. Να τονιστεί πως κατά την πρώτη φάση εγγραφών, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν για την Α’ τάξη, οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι δεν προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα και για τη Β’ τάξη, όσοι προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα. Οι μαθητές ή οι μαθήτριες, που δεν προάγονται, έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν την εγγραφή τους στην ίδια σχολική μονάδα. Για τη Γ’ τάξη, όσοι προάγονται από τη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα.

Σχετικά με τα ιδιωτικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή μαθητριών ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που φοίτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου ή Β΄ Λυκείου μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.

Για τα εκκλησιαστικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή μαθητριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ..

Οι μαθητές ή μαθήτριες, οι οποίοι προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, θα υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η αντιστοιχία της τάξης ή του τίτλου από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή η Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών, πρέπει να κατέχει τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ, την οποία, στη συνέχεια, θα καταθέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στη σχολική μονάδα κατανομής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, οι αιτήσεις των μαθητών αυτών, θα υποβληθούν χειρόγραφα στη σχολική μονάδα.

Όσοι μαθητές ή μαθήτριες προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση για την Α’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους στο χρονικό διάστημα που ορίζεται για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Οι μαθητές ή μαθήτριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Χειρόγραφη Αίτηση για τη Β’ και Γ’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους, στις κενές θέσεις του Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Για τους απόφοιτους ή απόφοιτες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), που ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Π.ΕΠΑ.Λ, προβλέπεται ο τρόπος αριθμητικής αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών, που χορηγούνται από τις εν λόγω σχολικές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη σχολική μονάδα αποφοίτησης τους για το σκοπό αυτό.

Από την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές εξαιρούνται οι κρατούμενοι αλλά και όσοι παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013. Οι αιτήσεις των κρατουμένων μαθητών θα υποβληθούν χειρόγραφα στο κατάστημα κράτησης, προκειμένου να διαβιβαστούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν συνεχεία να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Οι αιτήσεις όσων παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα, θα υποβληθούν χειρόγραφα στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Σχετικά Άρθρα

Σίνζο Άμπε: Υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση εναντίον του

Evripos 90FM

Σάλος στα ξένα media: Μαζική δηλητηρίαση σε πολυτελές ξενοδοχείο της Ρόδου

Evripos 90FM

Νέο, αποτελεσματικό φάρμακο για το μελάνωμα

Evripos 90FM