Ειδήσεις

Ποιοι φοιτητές δικαιούνται επίδομα στέγασης

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 θα πρέπει οι φοιτητές των ΑΕΙ, οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα στέγασης ύψους 1.000 ευρώ, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, ο φοιτητής θα πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

Όσοι διαμένουν στη φοιτητική εστία ή σε συμβεβλημένα από το Πανεπιστήμιο ξενοδοχεία, δεν δικαιούνται το επίδομα. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευμένο παιδί.

Σχετικά Άρθρα

“Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10/2021 ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Evripos 90FM

Συνελήφθη ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης για διασπορά ψευδών ειδήσεων!

Evripos 90FM

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ

Evripos 90FM