Ειδήσεις

Σχολική χρονιά 2024-25: Βρείτε σε ποιο Νηπιαγωγείο ανήκει το παιδί σας

Δείτε πως να βρείτε σε ποιο Νηπιαγωγείο ανήκει το παιδί σας και τι πρέπει να κάνετε βήμα βήμα.
για κάνετε την εγγραφή για το έτος 2024-2025
Σε λίγες μέρες ξεκινά η διαδικασία εγγραφών -βήμα βήμα τι πρέπει να κάνετε.
Οι αιτήσεις εγγραφών στο δημόσιο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024 – 25 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109).

Σχολικό έτος 2024 – 25: Ποια παιδιά εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία;
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024 – 25, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).

Πρότυπα Πειραματικά σχολεία: Οδηγίες προς γονείς και υποψήφιους για τις εξετάσεις
Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε:
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:
1) Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλου επίσημου εγγράφου, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών/τριών,

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και

3) Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμών ή προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εγκαίρως, ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η Συντονιστής/τρια του Κέντρου Υποδοχής από το οποίο προέρχεται ο/η μαθητής/τρια, αναλαμβάνει με δήλωσή του να τα προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μη προσκόμισης τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο/η Διευθυντής/τρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βρείτε εδώ την εγκύκλιο για τη διαδικασία-επαναφοίτησης-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2024-2025.

Και ηλεκτρονικά οι εγγραφές
Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023. Πρόκειται για την πλατφόρμα proti-eggrafi.services.gov.gr, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το διάστημα από Τετάρτη 1η Μαρτίου 2024 έως και Δευτέρα 20η Μαρτίου 2024.

Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2017 και το 2018. Η διαδικασία αίτησης εγγραφής είναι πολύ απλή. Ο γονέας – κηδεμόνας, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους κωδικούς στο Taxisnet, θα επιλέξει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στην διεύθυνση κατοικίας του και θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται, μέσω της πλατφόρμας proti-eggrafi.services.gov.gr.

Στις πόσες απουσίες μένει ένα παιδί στο δημοτικό σχολείο;
Η ίδια πλατφόρμα αυτοματοποιεί και τους μηχανισμούς διαχείρισης των αιτήσεων από τους διευθυντές των νηπιαγωγείων και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την τελική κατανομή των νηπίων σε σχολικές μονάδες. Οι αιτούντες γονείς θα ενημερώνονται μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησής τους, καθώς και για κάθε πιθανή διόρθωση που θα διαπιστώνεται ότι αυτή χρειάζεται, βελτιώνοντας σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος.

Σε ποιο δημόσιο Νηπιαγωγείο να γράψω το παιδί μου;
Κάθε δημόσιο Νηπιαγωγείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια. Σχολική περιφέρεια είναι μια μεγάλη περιοχή γύρω από κάθε σχολείο που συγκεκριμένες οδοί καθορίζουν τα όρια της.

Κάθε γονέας/κηδεμόνας απευθύνεται στο κοντινότερο σχολείο της κατοικίας του και ενημερώνεται από τον Διευθυντή/ντρια αν ανήκει σε αυτό ή σε άλλο γειτονικό. Τα όρια της σχολικής περιφέρειας κάθε σχολείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα ή/και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές που διαμένουν εντός της σχολικής περιφέρειας, εγγράφονται και φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο.

Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε σχολείο εκτός σχολικής τους περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή/τριας.

Πώς γίνεται η κατανομή των μαθητών στα τμήματα;
Στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με το www.infokids.gr η κατανομή των νηπίων στα τμήματα, στις περιπτώσεις που δημιουργούνται πάνω από ένα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία (ισάριθμη κατανομή νηπίων – προνηπίων), το φύλο (ισάριθμη κατανομή αγοριών – κοριτσιών) και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Αναζητήστε στο διαδίκτυο τη διεύθυνση (gov.gr).

Πατήστε το Εκπαίδευση

Πατήστε : Εγγραφή σε σχολείο

Πατήστε : Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο

Πατήστε : Επικοινωνία με τα Νηπιαγωγεία

Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας όπως σας ζητά η πλατφόρμα και πατάτε Συνέχεια.

Ποια ηλικία πρέπει να έχει το παιδί μου για να εγγραφεί στο Νηπιαγωγείο;
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020.

Είναι πιο σημαντικό να ζήσει την ηλικία του παρά να αγχώνεται για το σχολείο: Ο Μάριος Μάζαρης συγκινεί

Μπορώ να εγγράψω το παιδί μου σε Νηπιαγωγείο διαφορετικό από αυτό που ανήκω βάσει της Διεύθυνσης κατοικίας μου;
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο Νηπιαγωγείο που ανήκει ο μαθητής/τρια σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας ( παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25).)

Το παιδί μου φοιτούσε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο. Θα κάνω αίτηση εγγραφής για τη νέα σχολική χρονιά;
Όχι. Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109Α).

Μπορώ να επιλέξω την μη εγγραφή του 4χρονου παιδιού μου στο Νηπιαγωγείο;
Από το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4704/2020 (Α΄133), η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών έχει γίνει υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Το παιδί μου πηγαίνει στο σχολείο χωρίς βιβλία και χάνει πάντα τις πρώτες ώρες Τί να κάνω;
Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων νηπίων/προνηπίων για τη λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος;
Στα 1/θέσια νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοημέρου Προγράμματος είναι 5 (νήπια/προνήπια). Στα διθέσια νηπιαγωγεία και άνω, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών είναι δέκα πέντε (15) ανά τμήμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Μπορεί το παιδί μου να εγγραφεί στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής εάν δεν είναι γραμμένο στο Ολοήμερο Τμήμα του Νηπιαγωγείου;
Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό

Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής ;
Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια.

Προβλέπεται πρόωρη αποχώρηση του παιδιού μου από το Ολοήμερο

Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου;
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.
Ποιο είναι το ωράριο των τμημάτων του Νηπιαγωγείου;
Τμήμα Πρωινής Υποδοχής: 7.45-8.30 με χρόνο προσέλευσης 7.45-8.00

Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα: 8.30-13.00 με χρόνο προσέλευσης 8.15-8.30 και ώρα αποχώρησης 13.00

Η παιδική χαρά είναι το πρώτο σχολείο του παιδιού: Πώς βοηθάει το παιχνίδι στη λογοθεραπεία
Απογευματινό Ολοήμερο τμήμα: 13.00-16.00 με ώρα αποχώρησης 16.00

Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου: 16.00- 17.30 με ώρα αποχώρησης 17.30

 

Σχετικά Άρθρα

Κλείνουν σημεία της Αττικής Οδού την Τετάρτη – Χωρίς Δακτύλιο η Αθήνα

Evripos 90FM

Αλέξης Κούγιας για τα νεκρά παιδιά στην Πάτρα: «Θα τους είχα κλείσει ήδη όλους στη φυλακή»

Evripos 90FM

Άγιος Όρος: Εξαφάνιση-μυστήριο δύο οικίσκων αξίας €75.000 κοντά στη Μονή Εσφιγμένου

Evripos 90FM