Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας – 8 Απριλίου 2024

Στις 8 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, κτήριο ΚΟΤΣΙΚΑ, στην οδό Φαρμακίδου 15.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

Περί γνωμοδότησης έγκρισης τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας. [αρ. πρ. 12160 210958/05-10-2023].
Περί γνωμοδότησης παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ. [αρ. πρ. 48599/02-04-2024].
Περί γνωμοδότησης αποκλεισμού οδού και τοποθέτησης ικριωμάτων. [αρ. πρ. 6714/06-03-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 21,60τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας LABI ANVJOLA του Ndreko, επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 68, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 12276/14-03-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 12,05τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΠΕΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ιωάννου, επί της οδού Αβάντων 62, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 11544/11-03-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 6,00τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΒΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Νικολάου, στη συμβολή των οδών Αρεθούσης 102 και Κουρητών, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 13703/22-03-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 15,40τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αποστόλου, επί της οδού Αβάντων 58, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 10434/05-03-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 18,78τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΛΙΟΛΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ του ΄Άγγελου, επί της οδού Αβάντων 64, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 10081/01-03-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 16,40τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΑΜΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Ο.Ε., επί της οδού Κριεζώτου 39, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ.
10069/01-03-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 15,60τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας DESHKOVA ANELYA του Ζaxari, επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 56, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 8787/26-02-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 19,70τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΔΩΣΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., επί της οδού Καραμουρτζούνη 1, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 8606/23-02-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 27,47τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΑΙΚ ΤΖΕΛΑ –ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., στη συμβολή των οδών Κριεζώτου και Βουδούρη 22, στη Χαλκίδα. [αριθ.πρωτ. 9856/29-02-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 25,35τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ALATI RESTAURANT IKE, στη συμβολή των οδών Ευβοίας 61 & Ντούρμα, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 4223/29-01-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 12,48τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΑTΖΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μελετίου, επί της οδού Φριζή 4, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 15987/04-04-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 8,50τ.μ., για έκθεση προϊόντων, σε κατάστημα οπωροπωλείο, παντοπωλείο, καφεκοπτείο, ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη, στη συμβολή των οδών Κριεζώτου & Ψαρών, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 53779/28-12-2023].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 8,04τ.μ., για έκθεση αλιευτικών προϊόντων και τοποθέτηση πάγκων & τελάρων, σε κατάστημα ιχθυοπωλείο, ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της λεωφόρου Ελ.Βενιζέλου 44, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 6525/12-02-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 8,48τ.μ., για την τοποθέτηση δύο ψυγείων, σε περίπτερο, της ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΖΩΗΣ του Στασινού, επιS της οδουS ΄Ηρας 2, στη ΧαλκιSδα. [αριθ. πρωτ. 13558/21-03-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 10,99τ.μ., για την τοποθέτηση τεσσάρων ψυγείων και καταλαμβανόμενου χώρου, σε περίπτερο, της μισθώτριας ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αποστόλου, επί της οδού Αντωνίου Μαργαρίτη (πάρκο Ελευθερίας), στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 13228/20-03-2024]
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 36,22τ.μ., για την τοποθέτηση πέντε ψυγείων και καταλαμβανόμενου χώρου, σε περίπτερο, του μισθωτή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ του Ιωάννη, έξωθεν του Παλαιού
Κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη Χαλκίδας, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 9721/29-02-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 32,40τ.μ., για την τοποθέτηση τεσσάρων ψυγείων και καταλαμβανόμενου χώρου, σε περίπτερο, της μισθώτριας ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε., επί της λεωφόρου Χαϊνά 92-94, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 13212/20-03-2024].
Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2024, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, ιδιοκτησίας KRENAR PILLATI του Niaz, επί της οδού Ευβοίας 64, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 13740/22-03-2024].
Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2024, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, ιδιοκτησίας ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, στο Δοκό, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 14882/01-04-2024].
Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το χρονικό διάστημα από 25-04-2024 έως 31-10-2024, εμβαδού 5,00τ.μ., για πώληση φρούτων εποχής, στην
ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου, στο Πάρκο Ελευθερίας. [αριθ. πρωτ. 6525/12-02-2024].

Σχετικά Άρθρα

Κ. Σκρέκας: Σε τρεις εβδομάδες απομακρύνθηκαν οι καμένοι κορμοί στην Εύβοια . Κατασκευάστηκαν κορμο-δέματα μήκους 24000 μέτρων !

Evripos 90FM

Θλίψη: Πέθανε ο «παγκόσμιος» Έλληνας μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου

Evripos 90FM

Σε μηνιαία βάση οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Evripos 90FM