Τοπικά νέα

ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε Αλιβέρι!

Ο ΔΕΔΔΗΕ στο Αλιβέρι Εύβοιας, το Βόλο και την Τρίπολη ανακοίνωσε τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών συνολικά 18 ατόμων.

Εννέα άτομα ζητούνται για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Αλιβερίου, που εδρεύει στο νομό Ευβοίας.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι οι εξής:
ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου – 1 θέση
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – 2 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – 6 θέσεις

Οι παραπάνω θέσεις εργασίας κατανέμονται στους Δήμους Καρύστου και Κύμης – Αλιβερίου της Εύβοιας, όπως αναλυτικά φαίνεται στην προκήρυξη παρακάτω.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 1/2021. (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως ,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από άλλους πρόσωπο,εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Ν.Κουβαρά 8-10, Τ.Κ.:34500-Αλιβέρι, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κυρίας Μελάνη Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 22230-22142εσωτ.206) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.melani@deddie.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει σήμερα, Τρίτη, 5 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022.

Σχετικά Άρθρα

Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος στη Θήβα : Ο συναρπαστικός αγώνας και οι νικητές

Evripos 90FM

Ξεκίνησε το Λαϊκό Φροντιστήριο Χαλκίδας.

Evripos 90FM

Έλενα Βάκα: “Στους προγόνους μας χρωστάμε την ελευθερία μας και την ιστορική μας αξιοπρέπεια”

Evripos 90FM