Τοπικά νέα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 50/2023 Σύμβασης που αφορά τις Υπηρεσίες μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πάνος  Αντιδήμαρχος 
2. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης  με την ανάδοχη  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο “HELESI” ,   που αφορά τον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2200 ΛΙΤΡΩΝ» στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πάνος  Αντιδήμαρχος 
3. Περί αποδοχής δακοκτονίας. 
4. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλίας τοπικής αρμοδιότητας μας.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος 
5. Περί 3ης, 4ης και 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (υπ. αρ. 161.179 &199/23 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).
6. Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 95/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τέλους (10€ ανεξαρτήτως ενότητας και ζώνης) κατάληψης επιπλέον κοινοχρήστου χώρου από περίπτερα.
7. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 13282/Γ.Π.:7505/24-5-2023).
8. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 19077/Γ.Π.:10679/24-5-2023) .
9. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 13103/19-6-23) .
10. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 21002/31-5-23) .
11. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 21142/31-5-23) .
12. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 23955/16-6-23) .
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 25250/23-6-23) .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος 
14. Περί αίτησης 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “TAΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ”».
15. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
16. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου   «Αποκατάσταση Κ.Χ στη Ν. Αρτάκη μετά την θεομηνία ‘’Θάλεια‘’.
17. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών  για το έργο: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
18. Περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας   του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)».
19. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ.
20. Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ( ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ¨ΘΑΛΕΙΑ¨) ΣΤΙΣ 8 & 9-8-2020.
21. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
22. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση Αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων.
23. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ.
24. Περί συγκρότησης τριμελούς προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
25. Περί συγκρότησης τριμελούς προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
26. Περί μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης στη Χαλκίδα (υπ΄ αρ. 177/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
27. Περί μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Πέμπτης στη Χαλκίδα (υπ΄ αρ. 178/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
28. Περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης Αμέα (υπ΄ αρ. 120/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
29. Περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης Αμέα (υπ΄ αρ. 121/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
30. Περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης Αμέα (υπ΄ αρ. 122/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
31. Περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης Αμέα (υπ΄ αρ. 141/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
32. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης (υπ΄ αρ. 125/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
33. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης (υπ΄ αρ. 149/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
34. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης (υπ΄ αρ. 149/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
35. Περί έγκρισης κοπής δύο (2) πεύκων επί της οδού Γρεβενών  (υπ΄ αρ. 142/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
36. Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, κατόπιν δικαστικής απόφασης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 119 στο Βασιλικό Χαλκίδας (υπ΄ αρ. 134/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
37. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 94 στο Βασιλικό Χαλκίδας (υπ΄ αρ. 135/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΤΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος 
38. Περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των «Δήμος Χαλκιδέων, Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. (Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας) και της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την Πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ” Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ», για την υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
ΘΕΜΑΤΑ  ΝΠΔΔ
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μεγάλου (Πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
39. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία A΄ τριμήνου οικ. έτους 2023  του ΔΟΠΠΑΧ.
40. Περί της υπ. αρ. 36/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  του ΔΟΠΠΑΧ. 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Σιόλιας (Πρόεδρος ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων)
41. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 8/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών.
 Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων στο Youtube.
 

Σχετικά Άρθρα

Λαμία – Σφοδρό τροχαίο: Νταλίκα συγκρούστηκε με Ι.Χ. – 3 τραυματίες (φωτο)

Evripos 90FM

Ν. Μαυρίκος: Δέχτηκε κριτική για τα κλειστά σχολεία – Δείτε τι απάντησε!

Evripos 90FM

Γιάλτρα Αιδηψού: Διακοπή νερού – Πρόβλημα σε αγωγό υδροδότησης

Evripos 90FM